Bör en husägare få större frihet att bygga om?

(S) säger NEJ.

De röstar kategoriskt emot smärre avvikelser då man vill ha ”enhetlig karaktär” i bostadsområdena.

Vi moderater är tydliga. Vi säger JA.

Vi vill förenkla för medborgare som vill göra om- och tillbyggnader av altaner och uterum. Vi har föreslagit att det måste bli enklare och billigare att få bygga om hemma. Vi vill att människor ska trivas och vilja bo kvar i sitt hus och i vår kommun.