Bolagisera och sälj Hangaren

Den av skattemedel uppförda Hangaren vid Subtopia i Alby nyttjas idag främst för rent kommersiella event och tillställningar och således bör Hangaren också helt – eller delvis – ägas av kommersiella aktörer.

Klicka här för att ladda ner motionen.