Bolagisera ägandet och förvaltningen av kommunens fastigheter

Vi är säkra på att såväl förvaltning som ägande av kommunens fastigheter, i en samlad bolagiserad form, kommer att medföra att man lättare kan komma tillrätta med problemen kring eftersatt och löpande underhåll, vilket skulle påverka den kommunala ekonomin positivt.

Klicka här för att ladda ner motionen.