Bilismen behövs – även imorgon

Det finns en hel del positiva saker i det förslaget till handlingsprogram för ett fossilbränslefritt Botkyrka. Självklart är det bra för både trivsel och folkhälsa att satsa på bra gång- och cykelvägar och möjliggöra för ännu bättre kollektivtrafik. Men, skriften inrymmer också ett tydligt oförstående i bästa fall, eller i värsta fall förakt mot bilen som transportmedel.

Ni utmålar bilen som en fiende i sig, att den är ”ond och dålig” och gömmer er bakom argumentet att eftersom vi ska minska fossilbränsleförbrukningen och utsläppen så vill ni göra det svårare och dyrare att ha bil. Det man missar helt och hållet är att bilar redan nu i allt större utsträckning kraftigt minskat fossilbränsleförbrukningen och dessutom växlar bilparken gradvis och i snabb takt över till mer miljövänliga bränslen.

Biogas och el kommer starkt som alternativa drivmedel. Det enda ni åstadkommer när ni motarbetar bilismen som företeelse är att ni straffar människor som försöker få ihop sitt livspussel med arbete, karriär, familjeliv, socialt liv o.s.v. Programmet kopplar direkt ihop ”fossila utsläpp” med ”bilar”, vilket inte stämmer nu och ännu mindre de närmaste 15 åren.

Men bilen som fenomen är en frihetssymbol, en möjliggörare för att människor ska kunna bo lite mer glest, nära skog och mark, kunna kombinera ett allt mer hektiskt familjeliv och arbetsliv i högre tempo. Vi måste säga stopp. Rödgröna politiker måste sluta straffa vanligt folk och istället fokusera på lösningar som underlättar människors livspussel. För många är bilen då viktig.

Självklart ska vi fortsätta förtäta i kollektivtrafiknära lägen så att de som vill bo i ”mer stadslika miljöer” kan göra det och då inte behöver bil. Men vi ska inte straffa de medborgare som bor lite utanför centralortens centrum eller på landsbygden eller de som anser att de behöver sin bil för få ihop livspusslet.
Jimmy Baker
Stina Lundgren
Kia Hjelte
Yngve RK Jönsson