Betalar Botkyrkaborna för lite skatt?

Kommunens totala budget är för nästa år 3,7 miljarder kronor som ska räcka för kommunens samtliga verksamheter. När vi betalat in vår kommunalskatt och betalat avgifter för förskola och vattenförbrukning med mera så saknas det ändå en miljard kronor som vi får från utjämningssystemen (andra svenskars skattemedel).

Vänsterexperimentet, S+V+MP, lägger gärna t.ex. 17 miljoner på en Cirkushangar i Alby. På Subtopias område i Alby har kommunen redan investerat drygt 200 miljoner kronor av våra och andras skattepengar. När kommunen bygger skolor så blir det betydligt dyrare än i närliggande kommuner. Botkyrka kommuns låneskuld kommer följaktligen att fördubblas från 700 miljoner till 1,4 miljarder på ett par år. Varje år läggs dessutom 20 miljoner på det kommunala bolaget Upplev Botkyrka AB och över 12 miljoner kronor till Mångkulturellt Centrum (som bedriver kommunal integrationsforskning istället för universiteten). Till detta kan man lägga ytterligare miljoner till festivaler, jippon, gatuteater, grafittivirkning, skulpturparker i Fittja och mycket annat.

Alliansregeringen har gett Botkyrka 100 miljoner extra till nästa år för att värna kvaliteten och säkerställa en god personaltäthet inom välfärdens kärna (vård, skola och omsorg)! Av detta syns intet i vänsterstyrets förslag till budget för 2010. Integrationsforskning och cirkusverksamhet prioriteras alltså, av den samlade vänstern, före våra skolelever och äldre.

Vi Moderater vill lägga de extra resurserna på elever som behöver stöd i skolan, på ungdomsidrotten och till kommunens äldre som behöver hjälp i hemmen eller på sina äldreboenden. Vi vill att Botkyrka ska vara känt för att vara kommunen med bra skolor, idrottsverksamhet och äldreboenden. Inte för sin ”upplevelseindustri” i Alby.

Det är vi Moderater som står för ett Botkyrka där dina skattepengar används till det de är avsedda för – och för en kommunal budget där underskotten inte bara tillåts att växa.

Anders Peterson, kommunalråd (M)
Jimmy Baker, kretsordförande (M)