Beslut om insatser för stadsutveckling i Hallunda och Norsborg

Vi anser att detta i grunden är ett bra förslag, då det behövs trygghetsskapande insatser kring såväl Hallunda C som Norsborgs C. Det är något som vi har påtalat i flertalet motioner, yrkanden, yttranden och nämndinitiativ under årens lopp.

Men vi ställer oss kritiska till att majoriteten, långt innan det ens finns ett färdigt beslutsunderlag och en handling att demokratiskt ta ställning till, gick ut i media och utlovade ”fem snabba miljoner” till olika åtgärder.

Fem miljoner kronor som det inte ens har beslutats om. Det finns principer för hur den kommunala beslutsgången skall vara. Men den tycks den styrande majoriteten bara vara intresserad av att följa när det passar dem själva, lite flexibelt så där.

Det är ju inte första gången heller på senare tid. Andra exempel på en snabbt växande lista är pengar till transitboende för flyktingar, Ulfsbergsgården, moduler vid Brantbrinks IP och det underliga utspelet kring TTP och driftande av HVB-hem.