Bekämpa trångboddheten!

Jimmy Baker skriver i en debatt-artikel på SVT.se/debatt om trångboddhet och negativa sociala konsekvenser som bl.a. drabbar Botkyrka kommun.

BOSTÄDER Orsakerna till trångboddhet kan naturligtvis vara många, men ett av problemen menar jag är EBO-praxisen i utlänningslagen (Eget Boende). Som det är nu bidrar EBO snarare till att förstärka segregationen och till att driva på den negativa socioekonomiska utveckling som kommuner som Botkyrka befinner sig i. Det skriver tillträdande oppositionsrådet, Jimmy Baker (M).

Du kan läsa hela debattartikeln genom att besöka svt.se/debatt eller jimmybaker.se

Du kan också lyssna på ett inslag i P4 Radio Stockholm genom att klicka här.

Motionen finner du här.