Behövs det fler infartsparkeringar i Botkyrka?

Frågar man Socialdemokraterna blir svaret ett NJA
Varje gång frågan diskuteras så ger de ett intryck över att de förstår problemen, men de gör inget aktivt för att åtgärda bristen på infartsparkeringar.

Frågar du oss Moderater så blir svaret JA.

Det behövs fler infartsparkeringar i Botkyrka. För många är bilen nödvändig för att klara livspusslet och för att kunna ta sig till och från hemmet. Många bor en bit bort från arbetet och från järnvägen och behöver en plats att ställa bilen för att kunna åka kollektivt till och från sitt arbete. Moderaterna har tillsammans med Folkpartiet och Kristdemokraterna lagt ett förslag om att ta ett större grepp om behovet av infartsparkeringar i Botkyrka!