Begäran om utökning av investeringsutgifter 2016 för fullgörande av åtaganden enligt hyreskontrakt, Riksteatern, Hallunda

Yrkande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2016-06-07
Ärende: 143
Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte
Rubrik: Begäran om utökning av investeringsutgifter 2016 för fullgörande av åtaganden enligt hyreskontrakt, Riksteatern, Hallunda (TEF/2016:71)

Klicka här för att ladda ner yrkandet.