Begäran om investeringsmedel, Alby fritidsgård

Vi delar uppfattningen att en fritidsgård måste till i Alby C. Vi har dock några frågetecken vi vill lyfta inför att ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige den 21/2.

Läs hela yttrandet: 130204-029-Yttr(M)Alby fritidsgård