Begär utdrag ur belastningsregistret

Många äldre och s.k. ”äldre äldre” är oroliga för att möta okända människor. De är rädda för olika saker, men deras rädsla och deras känsla av otrygghet bör man naturligtvis ta på största allvar.

Vi har i media vid flera tillfällen också läst om hur personer försökt lura åldringar, även hur exempelvis hemtjänstpersonal inte uppträtt ärligt. Vi har även, tyvärr, läst om stölder och ett mindre bra bemötande bland personal på vård- och omsorgsboende.

För att öka tryggheten hos våra äldre och deras anhöriga skulle det vara bra att kontrollera mot belastningsregistret innan man anställer nya medarbetare. En lagändring har gjort det möjligt för kommunerna att själva kunna införa en sådan bestämmelse.

Vi anser det självklart att Botkyrka kommun ska införa en sådan rutin.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta att införa obligatorisk kontroll mot belastningsregistret vid anställning av medarbetare inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Vi avser fast personal såväl som vikarier.