Begär utdrag ur belastningsregistret vid anställning av personal till kommunen.

För att öka tryggheten hos våra äldre och deras anhöriga skulle det vara bra att kontrollera mot belastningsregistret innan man anställer nya medarbetare. En lagändring har gjort det möjligt för kommunerna att själva kunna införa en sådan bestämmelse.

Klicka här för att ladda ner motionen.