Bättre utemiljöer vid våra skolor

Bättre skolresultat, ökad koncentration och friskare barn med lektioner i det fria, säger dagens forskning gällande utomhuspedagogik. Vi kan t.ex. se att ju äldre våra barn blir, desto mindre vistas de utomhus. I högstadiet behöver eleverna i de flesta skolor inte ens gå ut på rasten. En lösning på det kan vara att man har mer utomhuspedagogik, d.v.s. att man har lektioner ute i naturen. Utomhus kan skoltrötta barn kan få en ”kick” av utemiljön, där det är ok att låta, röra sig fritt och ta plats, inomhus kan de uppfattas som störande. Utomhuspedagogiken ger fler elever större möjlighet att lyckas eftersom de får använda olika inlärningssätt och genom att fler sinnen stimuleras.

Men, hur ser då utemiljön på våra skolgårdar ut? Används medel som är avsatta för skolgårdar rätt? En bra början är att göra en översyn över skolgårdarnas miljö och utseende och ställa sig frågorna om det är det trivsamt, finns det möjligheter att förändra, förbättra?

Vi Moderater är övertygade om att om man trivs med den fysiska miljön så mår man även bättre på arbetsplatsen. Det finns många förbättringsmöjligheter på området och därför skriver vi nu en motion om att medel behöver avsättas för att se över och lyfta alla skolors utemiljöer.