Bättre årsresultat än väntat – tack vare Alliansen

Vi kan till en början konstatera att, ännu en gång, skatteintäkterna för 2013 ser ut att bli högre än förväntat. Sverige och Botkyrka kommun är, vilket de senaste åren har visat, gynnade av att ha en stark och enad alliansregering som har prioriterat ordning och reda i statsfinanserna, prioriterat arbetslinjen och infört reformer som fyra (snart ett femte) jobbskatteavdrag, ROT, RUT och sänkt restaurangmoms.

Det är fler som jobbar och betalar skatt och Sverige står idag ännu starkt, omgivet av länder som får skära ner i offentlig sektor. Botkyrka ser ut att gå mot ännu ett år med ett betydligt bättre resultat, 85 Mkr, än det som var budgeterat i ettårsplanen för 2013. En del av resultatet är dock ånyo av engångskaraktär (från AFA Försäkring).

Tyvärr finns det återkommande problem att peka på även i denna delårsrapport. Det är givetvis inte bra att Vård- och omsorgsnämnden (VoN) och Utbildningsnämnden (UTBN) ser ut att fortsatt gå mot underskott.

Underskottet i UTBN kan vi förstå till stora delar, som fler barn än prognostiserat i förskoleålder, där medel förstås måste tillskjutas. Vi ställer oss dock fortsatt tveksamma till hur 1-1 programmet har hanterats och hur Serviceförvaltningen (IT) tillåts gå med stora överskott på UTBN:s bekostnad.

VoN har en annan, men alltför bekant, problembild, här beror underskotten på flera saker. En årlig, återkommande underbudgetering är en anledning. Många köpta platser i andra kommuner är en annan. Höga LSS-viten är en tredje. En hemtjänst som har varit svår att få kontroll över är en fjärde.

Vidare ställer vi oss tveksamma till att kommunen, utan beslut i KS, har beslutat att lägga en bra bit över en kvarts miljon kronor på deltagande i TV4:s ”Körslaget”. Förutom den rena avgiften till Meter Televison, så menar vi att även annonsvärden och tjänstemannatimmar bör läggas till totalkostnaden. Vi har ställt frågor kring de två sistnämnda posterna, men svaren lyser med sin frånvaro. Utöver detta så har deltaganden mer haft karaktären av att vara en PR-kampanj för artisten Douglas Leon, ”Dogge”, än som en kampanj för Botkyrka kommun.

Vi skulle vilja se en utvärdering av kommunens medverkande i programmet, för att bli övertygade om att beslutet om deltagande var det korrekta.