Båtbottentvättar och spolplattor

Motion: (M)+(TUP)

Titel: Utred möjligheterna att anlägga båtbottentvättar och spolplattor i kommunen

Motionär: Mattias Franzén, Jimmy Baker, Anders Thorén

Daterad: 2012-12-13

Klicka här för att ladda ned motionen