Barnkonventionen blir svensk lag

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2016-10-10
Ärende: 204
Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte, Stina Lundgren, Yngve RK Jönsson
Rubrik: Svar på remiss – Barnkonventionen blir svensk lag (KS/2016:317)

Klicka här för att ladda ner yttrandet.