Avyttra hela/delar av Botkyrka Stadsnät

Det finns idag nära 200 kommunalägda stadsnät i Sverige. I Botkyrka så har vi ett av kommunen helägt bolag, Botkyrka Stadsnät, som bedrivit verksamhet sedan 2008. Det kan finnas ett egenvärde i att en kommun engagerar sig i att få ett nät på plats och igång i kommunen, men det kan inte finnas ett egenvärde i att långsiktigt äga och driva ett sådant nät.

Klicka här för att ladda ner motionen.