Avyttra ABC-huset

ikon_ytt1Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2009-06-08
Ärende: 149
Rubrik: Fastigheterna Yrkesskolan 2 och 3 (ABC-tomten) vid Tumba
Köpcenter – planuppdrag (KS/2009:230)

Ladda ned hela yttrandet här