Avveckla Servicenämnden

ikon_dokument2c6Motion: (M)
Titel: Konkurrensutsätt all verksamhet inom Serviceförvaltningen och avveckla Servicenämnden
Motionär: Jimmy Baker och Anna-Marie Carlsson
Daterad: 2009-09-24
Ladda ned hela motionen här