Avveckla kommunalt stöd till MKC

ikon_dokument2c6Motion: (M)
Titel: Mångkulturellt Centrum bör nu kunna stå på egna ben!
Motionär: Anders Peterson
Daterad: 2009-06-16
Ladda ned hela motionen här