Avtal – UBAB

Yrkande: (M)

Politiskt fora: Kommunfullmäktige

Datum: 2012-12-13

Ärende: 167

Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte, Yngve RK Jönsson

Rubrik: Nytt avtal med Upplev Botkyrka AB (KS/2012:513)

Klicka här för att ladda ned yrkandet