Avtal: kommunen, Upplev Botkyrka och Hågelbyparken

ikon_ytt2Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2009-06-08
Ärende: 122
Rubrik: Avtal mellan kommunen och Upplev Botkyrka AB för 2009 och
överenskommelse om ersättning till Hågelbyparken AB
(KS/2009:243)

Ladda ned hela yttrandet här