Avtal Folkets Hus Hallunda

Vi vill att ärendet till kommunstyrelsen återremitteras så att avtalet kan omarbetas. Skälen till detta är:

Det är för oss tveksamt att vi, med skattemedel, ska subventionera en aktör på det här sättet.
När kommunen hyr sina lokaler i Tumba C, som t.ex. konsthallen och biblioteket, så står inte
kommunen för två tredjedelar av centrumbolagets räntekostnader. Detsamma gäller även när
kommunen hyr lokaler i exempelvis Hallunda C.

Vi menar att Folkets Hus Hallunda bör få vara en aktör som verkar på marknadsmässiga
villkor. Annars så får man en konkurrensfördel gentemot andra aktörer på marknaden.

Vi vill därför att avtalstiden bör kortas ner till tre år. Vi vill även att kommunens räntebidrag gradvis trappas ner, från två tredjedelar idag, till 0 % år om tre år.

Jimmy Baker – gruppledare (M)
Lars Johansson – gruppledare (FP)
Stefan Dayne – gruppledare (KD)