Avsluta Residence Botkyrka

Vi har tidigare yrkat avslag på tilläggsmedel för projektet ”Residence Botkyrka”. Ett projekt som nu verkar ha intagit formen av permanent. Projektet går som bekant ut på att kommunen tvingar allmännyttan att upplåta en ”gratis” lägenhet för resande konstnärer på besök och kommunen står därutöver för kostnader för att dessa ska kunna verka.

Klicka här för att ladda ner motionen.