Avsluta Fair Trade City-samarbetet

ikon_yrk1Yrkande: (M) + (FP)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2009-06-08
Ärende: 133
Rubrik: Svar på motion – Kommunen bör avsluta Fair Trade Citysamarbetet (KS/2009:80)

Ladda ned hela yrkandet här