Avslå utredningen om spårbilar

Kommunstyrelsen 2008-05-05

Ärende 18, Utredning om spårbilar (KS/2008:175)

Botkyrka är en kommun som växer precis som många andra kommuner runt våra storstäder. Hur Botkyrka kommer att se ut om ca 25 – 40 år vet vi inte idag, men troligen har vi nya bostadsområden och en stor förtätning av nuvarande områden.

Att så långt det är möjligt fatta hållbara beslut inom alla områden är en skyldighet vi har för framtida generationer och vår natur. Vi kan fatta beslut som snabbt förbättrar vår miljö, t.ex. rening av dagvatten, förbättra framkomligheten på vägar, satsa på sol- och vindenergi, isolera hus, minimera den tunga trafiken i tätort och mycket annat.

Att i detta läge börja investera pengar i utredningar om eventuella spårbilar i Botkyrka, ska vi börja där? Vi anser inte det, mycket annat bör komma före och prioriteras nu. 

Vi kan även inhämta kunskaper från orter/städer där arbetet pågår. Uppsala och Södertälje är sådana exempel. En annan fråga är finansieringen. Botkyrka kommun kan inte alltid stå ensamma när det gäller att finansiera alla möjliga projekt, även vi måste någon gång samarbeta med näringslivet och andra organisationer och dela på kostnader.

Vi föreslår kommunstyrelsen besluta

att
avslå ordförandeförslaget.
Anders Peterson (m)
Edip Noyan (m)
Jimmy Baker (m)