Avskaffa ”Drömdeg”

Projektet ”Drömdeg” har en årlig budget på 140 000 kronor per år. Under 2011 så togs 107 500 kronor av det beloppet i anspråk.

Moderaterna anser inte att detta projekt ligger inom ramen för den kommunala kärnverksamheten. Vi anser inte heller att kommunens marknadsföring kring ”Drömdeg” är lämplig, där ungdomar lockas med löften om snabba (enkla) pengar.

Det är fel att godtyckligt dela ut kommunala skattemedel till sådant som vissa anser är ”kul”. Detta gäller oavsett om ”drömdegen” ska delas ut till ungdomar eller vuxna.

Projekten som majoriteten felaktigt driver inom ramen för ”kultur” är många. Vi har tidigare vänt oss emot att stödja till exempel dans i lägenhet, grafittivirkning, skulpturpark i Fittja, Residence Botkyrka, Botkyrka Community Teater, Botkyrka Konsthall etc.

Till den listan på felprioriterade skattemedel kan nu ”Drömdeg” tilläggas och vi är givetvis emot eventuella framtida utökningar av exempelvis konsthallen, Residence Botkyrka o.s.v.

I ett borgerligt Botkyrka får nattvandrarna inte ett ”nej” till nya jackor, där dras inte de äldres tidningar in på boendena och där får kvinnojouren extra resurser. De medel som idag läggs på ”Drömdeg” kan göra stor nytta för att öka tryggheten för flera Botkyrkabor.