Södra Botkyrka bör ha en ungdomsmottagning

Botkyrka är en stor kommun, till såväl ytan som befolkningsantalet. Tidigare fanns det en ungdomsmottagning på Tumba gymnasium, men den stängde 2004. Den slogs ihop med mottagningen på Hallunda gymnasium varvid en ny mottagning öppnade i Alby .

Vi tror efter samtal med ungdomar att det även i den södra kommundelen bör finnas en ungdomsmottagning.

Vi vill ge ansvarig förvaltning i uppdrag att utreda behovet, där ett stort antal ungdomar bör tillfrågas. En annan viktig fråga är om ungdomar, av olika skäl, avstår från att åka till mottagningen i Alby.  Vi vet redan att det finns vuxna kommuninvånare som inte besöker våra kommundelar i norr och söder, där biljettpriset på resan ofta betonas som en orsak.

Vi kan och ska inte snåla in på våra ungdomars hälsa!

Enligt en ny, stor studie så är behovet av ungdomsmottagningar större än någonsin:
http://www.dn.se/debatt/unga-anvander-kondom-endast-vid-tre-av-tio-samlag