Även Södra Botkyrka bör ha en ungdomsmottagning!

PRESSMEDDELANDE 20110405

Moderaterna i Botkyrka

Även Södra Botkyrka bör ha en ungdomsmottagning!

Botkyrka är en stor kommun, till såväl ytan som befolkningsantalet. Tidigare fanns det en ungdomsmottagning på Tumba gymnasium, men den stängde 2004. Den slogs ihop med mottagningen på Hallunda gymnasium varvid en ny mottagning öppnade i Alby . – Vi tror att, efter samtal med ungdomar på våra gymnasieskolor, att det även i den södra kommundelen bör finnas en ungdomsmottagning, menar Jimmy Baker (M), biträdande gruppledare.

Vi vill ge ansvarig förvaltning i uppdrag att utreda behovet, där ett stort antal ungdomar bör tillfrågas. En annan viktig fråga är om ungdomar, av olika skäl, avstår från att åka till mottagningen i Alby. – Vi vet redan att det finns vuxna kommuninvånare som inte besöker våra kommundelar i norr och söder, där biljettpriset på resan ofta betonas som en orsak, betonar Anders Peterson (M), kommunalråd.

I den nya sexualstudien UngKAB09, där 15 000 ungdomar har intervjuats, uppger 60 % att de inte använde kondom för att kvinnan hade p-piller eller spiral (källa DN). – Detta visar på att behovet av en ungdomsmottagning är större än någonsin, vi kan och ska inte snåla in på våra ungdomars hälsa, säger Jimmy Baker (M).

– Vi har haft med frågan i våra budgettexter i flera år och jag är glad över att vi nu lämnat in en motion till kommunfullmäktige som vi förutsätter får majoritetens bifall, avslutar Yngve RK Jönsson, 2:e vice ordf Socialnämnden (M).