Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid

Motion: (M)
Titel: Även fattiga barn bör kunna få ha en aktiv fritid
Motionär: Jimmy Baker
Daterad: 2011-06-16
Ladda ned hela motionen här