Även Botkyrka kan sänka kommunalskatten

Botkyrka kommun har en budget som i kronor snart omsluter fyra miljarder kronor. Varje år betalar staten ut över en miljard kronor i olika utjämningsstöd. Botkyrka kommun är beroende av dessa bidrag för att klara alla verksamheter. Det behövs en handlingsplan för att i viss utsträckning minska detta beroende, utöver detta bör man lägga till att låneskulden ökar för varje år. År 2015 beräknad den vara drygt 1,6 miljarder kronor. Att i ett sådant läge sänka kommunalskatten låter inte ansvarsfullt.

Vårt mål är naturligtvis att vi på sikt, kanske i slutet av mandatperioden, ska kunna planera för en skattesänkning.

Vi vill ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att minska kommunens bidragsberoende och låneskuld. Samt även ta fram en konsekvensbeskrivning utav en skattesänkning på 25 öre under slutet av denna period.