Att själv kunna välja sin partner!

Det finns unga kvinnor som gifts bort mot sin vilja, med för dem vilt främmande män. Även i Sverige. Det är 10 år sedan Fadime Sahindal blev mördad av sin far, bara för att hon själv ville få bestämma över sitt liv och med vem hon ville leva sitt liv tillsammans med. Detta kallas för ”hedersmord” och förekommer världen över. Även i Sverige. Även i Botkyrka.

Även om mord är det mest extrema och sällsynta uttrycket för hedersnormer, så vet vi att det dagligen förekommer hedersförtryck och våld, som framförallt drabbar kvinnor och unga tjejer. Vi moderater har länge kämpat för att förekomsten ska kartläggas i vår kommun. Men den styrande majoriteten S+V+MP vill inte. Detta trots att en rapport från 2009 (Stockholms Universitet) uppskattar att detta berör c:a 4000 personer i Stockholms stad och län.

Moderaterna i Botkyrka vill motverka förekomsten av hederskultur. Vi vill att människor själva ska få bestämma över hur de vill leva sina liv och vilka de vill leva tillsammans med. Alliansregeringen har gett ett extra anslag till stöd för arbetet mot våldet. Genom att stödja Moderaterna så tar du aktivt ställning mot förekomsten av hederskultur.

Vi kan inte, bara för att det är bekvämt, välja att blunda för detta i grunden patriarkala och kulturella förtryck. Detta drabbar våra medmänniskor, svenskar som oavsett ursprungsland, förtjänar samma möjligheter till att själva få välja sina partners, freda sina egna kroppar och välja sina yrkesbanor.

Ladda ned hela flyern här