Att betala för deltagande i samråd kring översiktplan

Enkel fråga: (M)
Titel: Att betala för deltagande i samråd kring översiktplan
Frågeställare: Jimmy Baker
Daterad: 2011-04-28
Ladda ned hela frågan här