Åtgärder till följd av skjutförbud på Hacksjöbanan

Yrkande: (M) + (KD) + (L) + (C) + (TuP)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2016-10-10
Ärende: 185
Företrädare: Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD), Lars Johansson (L), Robert Steffens (C), Anders Thorén (TuP)
Rubrik: Åtgärder till följd av skjutförbud på Hacksjöbanan (KS/2016:665)

Klicka här för att ladda ner yrkandet.