Återrapportering och följduppdrag Brunna

Detta ligger helt i linje med vad vi moderater tidigare har föreslagit. Vid flera tillfällen har våra företrädare efterfrågat en framtida multihall/arena (vi lade bl.a. en motion 2011). Vi anser att det är dags att på allvar ta tag i möjligheterna att försöka få en multifunktionsarena till stånd i Botkyrka – så att vi inte låser oss till ex. bara fotboll.

Hur mycket den ska få kosta, hur den ska finansieras eller vilka idrotter som kunna beredas plats där är frågor som bör utredas. Vår utgångspunkt är att en sådan arena bör vara del- eller helt externt finansierad.

Det viktiga är att arenan ska kunna användas av så många idrotter som möjligt, samt andra arrangemang som mässor, konserter och kongresser. Det är likaledes viktigt att den klarar de krav som finns för att t.ex. elitlag i fotboll ska kunna spela sina hemmamatcher där. Genom att ge ordentliga grundförutsättningar så ökar också möjligheterna för våra lag att utvecklas och förbättras.

Vidare anser vi det bra att det är utifrån att förvaltningen ser ett framtida behov och att detta det skulle vara gynnsamt för föreningslivet generellt, som ligger bakom ärendet.

Ett beslut om nyttjande av skattemedel till den här typen av investeringar ska utgå ifrån sådana parametrar och inte t.ex. utefter ett specifikt lags önskemål eller ”krav”.

Jimmy Baker (M)