Återrapportering och följduppdrag Brunna

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2016-09-05
Ärende: 164
Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte, Stina Lundgren, Yngve RK Jönsson
Rubrik: Återrapportering och följduppdrag Brunna (KS/2012:478)

Klicka här för att ladda ner yttrandet.