Återrapportering jämlikhetsdata i Botkyrka kommun

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Demokratiberedningen
Datum: 2017-03-17
Ärende: 3
Företrädare: Jimmy Baker (M), Stina Lundgren (M)
Rubrik: Återrapportering jämlikhetsdata i Botkyrka kommun (KS/2015:244)

Klicka här för att ladda ner yttrandet.