Återrapportering av projektet 13 nya förskolor

Yttrande: (M) + (KD) + (C)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2017-03-06
Ärende: 44
Företrädare: Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD), Rober Steffens (C)
Rubrik: Återrapportering av projektet 13 nya förskolor (KS/2016:848)

Klicka här för att ladda ner yttrandet.