Årsredovisning 2008: Mångkulturellt Centrum

ikon_ytt1Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2009-06-08
Ärende: 124
Rubrik: Årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för Stiftelsen Sveriges Invandrarinstitut och Museum (Mångkulturellt Centrum) 2008 (KS/2009:200)

Ladda ned hela yttrandet här