Arbets- och näringslivsberedningen – att vara eller inte vara

Vi moderater drivs av en strävan att inte bara hitta olika vägar att underlätta för företagandet i kommunen, utan också att se till att Botkyrkabornas skattemedel används effektivt. Tyvärr fyller inte Arbets- och näringslivsberedningen idag någon av dessa två förutsättningar för att motivera sin fortsatta exsistens.

Klicka här för att ladda ner motionen.