Är Botkyrka = Huddinge för Socialdemokraterna?

PRESSMEDDELANDE 2016-09-06

Varför bereder Botkyrka medborgarförslag om Huddinge kommun?

Moderaterna ställer sig frågande till varför såväl förvaltningen som ordföranden i utbildningsnämnden har berett ett ärende om skolmatens kvalitet till tisdagens sammanträde. Detta då medborgarförslagsställaren tydligt hänvisar till två skolor i Huddinge kommun och erfarenheterna kring skolmaten där.
– Vet inte förvaltningen och nämndens ordförande om att Djuringeskolan och Södertörns friskola ligger i grannkommunen, undrar Stina Lundgren (M), 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden.

– Man kan såklart ha förståelse för ett mindre slarvfel, vi är ju alla människor, men dubbla beredningar och där ordförande t.o.m. skriver fram ärendet med ordförandeförslag till nämnden är anmärkningsvärt. Detta kanske en del ser som en trivial fråga, men en nämndordförande bör känna till vilka skolor som ligger i sin egen kommun! Det är inget orimligt krav att ställa, menar Jimmy Baker (M), kommunalråd.

Vid en vidare sökning kan man även konstatera att någon ”Caroline Engberg” inte tycks vara bosatt i Botkyrka kommun. Däremot finns det en Caroline Engberg i Huddinge kommun.
– Om så är fallet, varför ska vi lägga tid och skattemedel på att bereda medborgarförslag som rör andra kommuners skolor, skrivna av andra kommuners medborgare, frågar sig Jimmy Baker (M), kommunalråd.

– Vi moderater föreslår därför att utbildningsnämnden beslutar att dra tillbaka ärendet med hänvisning till att medborgarförslaget rör skolor i Huddinge kommun samt att medborgarförslagsställaren möjligen inte ens bor i kommunen, säger Stina Lundgren (M).

Vi moderater måste även ställa frågan om detta avhängigt en serie av slarvfel eller är detta ytterligare ett tecken på att majoriteten helt enkelt inte har koll?

För mer information, kontakta:

Jimmy Baker (M)

Kommunalråd i opposition

Stina Lundgren (M)
2:e vice ordförande i utbildningsnämnden