Är Botkyrka en trygg kommun?

folder_2009-12-08-trygg-kommunVi Moderater vill starta ett omfattande arbete för att göra Botkyrka tryggare, renare och trivsammare. De insatser som görs idag räcker inte till.

Ge innehållet i denna folder ett par minuter av din tid – det kan förändra din och Botkyrkas framtid till det bättre.

Ladda ned hela foldern här