Äntligen så är Familjeparken framme för beslut!

PRESSMEDDELANDE 2012-06-04: klicka här för att ladda ned dokumentet.

Etableringen av Familjeparken vid Hågelby Gård är en fråga som har varit aktuell i Botkyrka ända sedan 2007. Vi är idag glada att ett ärende, med färdiga avtalsförslag, äntligen kommer upp till kommunstyrelsen för beslut.

– Vi moderater har hela tiden stått bakom etableringen, då en utveckling av Hågelbyområdet är nödvändig – av flera skäl. Ett av skälen är att kommunen med etableringen får ett besöksmål som kan locka besökare inte bara från regionen, utan från hela landet. Ett annat skäl är att Familjeparken kommer att behöva anställa hundratals fasta- och säsongsarbetare, en möjlighet inte minst för Botkyrkas egna ungdomar. Ett tredje skäl är att Familjeparken kommer att bidra till att öka kommunens goodwill och balansera upp den tidvis negativa medierapportering som kommer från Botkyrka, menar Jimmy Baker (M), kommunalråd.

– Moderaternas grundinställning är att kommunen alltid ska vara försiktig med att använda Botkyrkabornas skattemedel.  Men när det gäller detta projekt har vi landat i att det fullt rimligt att kommunen är med och finansiera en del av infrastrukturen, som är en grundförutsättning för att en sådan här park ska kunna komma till stånd. Därtill så kommer delar av infrastrukturen samutnyttjas, menar Jimmy Baker (M).

– Vi ska även komma ihåg att kommunen ändå skulle vara tvungen att investera i upprustningen av den befintliga Hågelbyparken. Nu får vi in en aktör, med betydande ekonomiska resurser bakom sig, som är villig att vara med och förädla den klassiska folkparken, men utöver det tillför något väldigt spännande i direkt anslutning till densamma, understryker Jimmy Baker (M).

För mer information, kontakta:

Jimmy Baker (M)
Kommunalråd
jimmy.baker@moderat.se
0701-42 25 00

Willy Viitala (M)
Politisk sekreterare
willy.viitala@moderat.se
0708-89  18 31