Äntligen – polisstation i Storvreten

polishatt_web_liten
Våldsbrott, sexualbrott och vapenbrott har sammantaget ökat med 43 % i Botkyrka.

Storvreten kommer att få en egen polisstation i februari 2010 tack vare den Moderatledda alliansregeringen! Tidigare har vi öppnat polisstationer även i Fittja och i Hallunda/Norsborg i Norra Botkyrka.

Moderaterna i Botkyrka har sedan länge drivit frågan att närpolisverksamheten ska byggas ut. Närvaron av poliser är viktig och bör koncentreras till områden där brott begås. Långt ifrån alla känner sig trygga i Botkyrka.

— Vi känner en oro för utanförskapet i vår kommun. Arbetslöshet och bidragsberoende skapar en frustration som i värsta fall kan ta sig våldsamma uttryck även i Botkyrka, säger Jimmy Baker, kretsordförande (M).


— Det är dags att inse att vi behöver vidta en rad kraftfulla åtgärder, som de här tre polisstationerna, för en ökad trygghet och medborgerlig rättssäkerhet. Vi förordar aktiv sysselsättning framför passiv bidragsmentalitet. Vi vill även skärpa åtgärderna mot arbetsgivare som diskriminerar, säger Anders Peterson, kommunalråd (M).

Sverige behöver fler poliser och fler som är synliga ute på gator och torg. År 2010 ska vi ha 20 000 poliser i Sverige. Det ska jämföras med de cirka 17 000 poliser som fanns i Sverige när alliansregeringen tog över makten. Poliserna blir nu fler i ett snabbare tempo än någonsin tidigare.

(Källa: tillgänglig statistik åren 1999-2008)