Ansvarsfull migrationspolitik

Under den senaste tiden har frågan om Sveriges mottagande av asyl- sökande varit högst aktuell. Den rödgröna regeringen har bestämt att Botkyrka ska ta emot 158 personer per år. Här ger Moderaterna sin syn:

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att ta emot 15 per- soner per år, utöver de mellan 1 000 – 1 300 som flyttar hit som s.k. EBO (eget boende, tex. som inneboende eller hyra i 2:a-hand). Den rödgröna regeringen har med hjälp av läns- styrelsen bestämt att Botkyrka ska ta emot ytterligare 158 personer utöver EBO, där kommunen skall ansvara för mot- tagandet i s.k. ABO (anläggningsboende).

Klicka här för att ladda ned och läsa hela foldern.