Anställningsvillkor för förvaltningschefer

Yrkande: (M) + (FP) + (C) + (TuP)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2015-11-02
Ärende: 208
Företrädare: Jimmy Baker, Lars Johansson, Robert Steffens, Anders Thorén
Rubrik: Anställningsvillkor för förvaltningschefer (KS/2015:741)

Klicka här för att ladda ned yrkandet.