Anpassa taxorna för att stimulera bostadsbyggandet

Vid en jämförelse av Botkyrka med liknande kommuner, som ex. Huddinge, så finns avsevärda skillnader. Det är tydligt att Huddinge-Stockholms VA-taxa är mer förmånlig för byggherrar som vill förtäta och bygga fler lägenheter på samma tomtyta.

Vidare, Botkyrka kommuns ”typhus”-beräkningar med 15 stycken lägenheter per hus blir missvisande, där vi placerar oss i mitten på en graf. Faktum är att det oftast inte byggs några flerfamiljshus med endast 15 lägenheter per huskropp, det är ett betydligt större antal lägenheter per huskropp i genomsnitt vid nyproduktion än vad som används som beräkning/jämförelse. När vi räknar på byggnadstyper som innehåller fler lägenheter per huskropp så blir skillnaden mellan Botkyrka och t.ex. Huddinge ännu större, till Botkyrkas nackdel.

Allt detta stämmer väl med den kritik som Botkyrka också har fått från olika byggherrar. Denna går ut på att anslutningsavgifterna är en faktor som gör att man inte är lika attraherade av att bygga i kommunen.

På ett byggprojekt med ett par hundra lägenheter blir det flera miljoner kronor i skillnad på att bygga i Botkyrka – jämfört med att bygga någonstans i exempelvis Huddinge- eller i Stockholms kommun.

En väsentlig skillnad mellan oss och dem är att vår VA-taxa är helt ”linjär” och innebär samma uttag av avgift per lägenhet, detta alldeles oavsett hur många lägenheter som produceras. Huddinge och Stockholm har en avgift för första lägenheten och sedan en lägre avgift för tillkommande lägenheter.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Tullingepartiet är således av uppfattningen att ärendet bör avslås och att vårt förslag är det som borde linjen i frågan.