Anpassa biblioteket i Vårstat öppettider och utbud efter besökarna

Interpellation: (M)
Titel:Hur ser framtiden ut för biblioteket i Vårsta
Interpellant: Petja Svensson
Daterad: 2011-02-24
Ladda ned hela interpellationen här