Anlägg infartsparkering i Vårsta

Då Grödinge inte har något affärscentrum eller större företag som kan erbjuda arbetsplatser, arbetar ju de flesta på annan ort. Grödingebor behöver också kunna få en möjlighet att ställa bilen säkert och kollektivtrafiknära. Som det är idag räcker inte infartsparkeringarna vid Tumba C (eller Tullinge C) till riktigt. Det blir snabbt fullt på morgnarna. De som bor på landsbygden behöver bilen till pendlingen, till mataffären, till förskolan, till barnens träningar etc., då kollektivtrafiken är gles och bussnätet inte täcker in alla delar av Grödingelandet.

Klicka här för att ladda ner motionen.