Anlägg ett utegym / friluftsgym i kommunen!

Motion: (M)
Titel: Anlägg ett utegym/friluftsgym i kommunen
Motionär: Jimmy Baker, Petja Svensson, Christina Lundgren, Catarina Ekeståhl, Christina Tibblin
Daterad: 2011-11-24
Ladda ned hela motionen här